Forma elektroniczna - czyli jak to w końcu jest z tym podpisywaniem?

Aktualizacja: 19 sie 2020

Kwestia złożenia oświadczenia woli w formie elektronicznej jest jedną z najbardziej problematycznych w obrocie profesjonalnym. Często klienci zaopatrują się w podpisy elektroniczne (np. DocuSign), które w naszym systemie nie mają mocy równoważnej klasycznej formie pisemnej. Wynika to głównie z tego, że ograniczenia co do formy złożenia oświadczenia woli nie są tak restrykcyjne w innych krajach. Niestety czasem, jeśli odpowiednio wcześnie nie wyjaśnimy klientowi zasad kontraktowania, może go spotkać przykra niespodzianka a nas nieprzyjemności związane z tłumaczeniem klientowi, że jego podpis po prostu u nas nie jest wystarczająco skuteczny.

W Polsce, aby podpis elektroniczny był „równy” formie pisemnej, musi być kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W praktyce oznacza to, że dostawca tego podpisu musi uzyskać odpowiedni certyfikat i znaleźć się w Rejestrze Kwalifikowanych Usług Zaufania (https://www.nccert.pl/uslugi.htm ).


Sama kwestia formy elektronicznej uregulowana została w art. 78(1) kc jednakże na próżno szukać w Kodeksie cywilnym definicji kwalifikowanego podpisu elektronicznego, powyżej przywołany przepis mówi tylko o tym, iż to tego typu podpisem należy się posłużyć celem zachowania elektronicznej formy czynności prawnej. Definicję tę znajdziemy w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 910/2014 z 23.07.2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE (Dz.Urz. UE L 257, s. 73). Zgodnie z art. 3 pkt 12 tegoż rozporządzenia „kwalifikowany podpis elektroniczny” oznacza zaawansowany podpis elektroniczny, który jest składany za pomocą kwalifikowanego urządzenia do składania podpisu elektronicznego i który opiera się na kwalifikowanym certyfikacie podpisu elektronicznego.


W Polsce kwestie techniczne funkcjonowania kwalifikowanych podpisów elektronicznych reguluje ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej.


Czym będzie skutkowało skorzystanie przez Klienta np. z wspomnianego DocuSign? Przede wszystkim nie zostanie zachowana odpowiednia forma i gdy dla umowy nie jest zastrzeżona forma pisemna – wówczas można jeszcze jakoś z tym żyć, jeśli jednak jest to np. umowa leasingu – prawidłowa forma nie zostanie zachowana co skutkowało będzie nieskutecznym jej zawarciem i nieważnością.


37 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

© 2020  Postępowy Prawnik

Media Społecznościowe

  • Instagram
  • Facebook Social Ikona
  • Twitter