• Kamil Żołądź

O arbitrażu słów kilka

W ostatnich latach miłośnicy sportu niezmiernie często natrafiają w wiadomościach na nazwę „CAS” czy też „Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu”. Nazwy te znakomicie pamiętają fani włoskiego futbolu, lecz z pewnością nie są one obce również kibicom warszawskiej Legii, której włodarze odwoływali się do wspomnianego organu w związku z wykluczeniem stołecznego klubu z rozgrywek Ligi Mistrzów.

Sama instytucja CAS jest utworzonym w 1984 roku, międzynarodowym sądem arbitrażowym, którego celem jest rozstrzyganie sporów w sprawach dotyczących sportu. Czym w takim razie jest „sąd arbitrażowy” i jak wygląda postępowanie w ramach arbitrażu?

Sąd arbitrażowy (określany również jako polubowny) możemy w uproszczeniu określić jako sąd niepaństwowy, którego zadaniem jest rozstrzyganie sporów na mocy zapisu na sąd polubowny, a więc umowy stron postępowania. Sądy takie, mimo iż nie są instytucją państwową oraz funkcjonują poza system sądownictwa powszechnego, uprawnione są do rozstrzygania spraw, głównie cywilnych oraz gospodarczych. Mimo, jak mogłoby się wydawać, mniej formalnego charakteru arbitrażu, należy ciągle pamiętać, iż wyroki tych instytucji mają, co do zasady, moc równą wyrokowi sądu państwowego.

W postępowaniu przeprowadzanym przed instytucją sądu polubownego spór rozstrzygany jest przez bezstronnego arbitra (bądź kilku arbitrów – strony postępowania decydują o ich ilości), którym może zostać każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, bez względu na posiadane obywatelstwo. Jedynym wyjątkiem jest w tym przypadku osoba pełniąca funkcję sędziego państwowego. Choć dla sędziów w stanie spoczynku ustawodawca przewiduje już możliwość pełnienia funkcji arbitra. Charakterystyczną cechą postępowań polubownych jest ich mniej konwencjonalny charakter. W znakomitej większości, to strony decydują jak postępowanie będzie wyglądało i to do nich należy ustalenie zasad oraz sposobu postępowania przed sądem arbitrażowym.

Nie dziwi zatem, że postępowania, w których strony posiadają znacznie większą swobodę w kształtowaniu procesu cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Dodatkowymi aspektami, które zachęcają strony postępowania do korzystania z instytucji sądów polubownych jest również wysoce zachowywana poufność oraz szybkość postępowania, które mogą trwać zdecydowanie krócej aniżeli w sądach powszechnych, które posiadają już i tak ogromną ilość spraw.24 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

© 2020  Postępowy Prawnik

Media Społecznościowe

  • Instagram
  • Facebook Social Ikona
  • Twitter