• Kamil Żołądź

Odstąpienie od umowy kupna i zwrot towaru

Widząc okazję w sklepie internetowym postanowiliśmy kupić określoną rzecz. Jednak, gdy produkt został do nas dostarczony doszliśmy do wniosku, że jednak nie jest nam potrzebny, a zamówiliśmy go tylko pod wpływem chwili. Co w takiej sytuacji, czy możemy zwrócić produkt? Jeśli tak, to czy poniesiemy dodatkowe koszty związane ze zmianą naszej decyzji?

Na początku zacznijmy od kwestii najważniejszej i podstawowej. Prawo do odstąpienia od umowy kupna będzie nam przysługiwało wówczas, gdy produkt zakupiliśmy na odległość (bez jednoczesnej obecności stron umowy) lub poza lokalem przedsiębiorstwa (w praktyce, najczęściej chodzi tu o zakup za pośrednictwem internetu). W takiej sytuacji przysługuje nam 14 dniowy termin do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny.

Istotą kwestią jest również to, iż sprzedawca u którego kupiliśmy produkt musi być przedsiębiorcą (w tej sytuacji chodzi między innymi o sklep internetowy, czy oficjalne konto danej firmy np. na Allegro). Nie może to być natomiast inna osoba, która zwyczajnie postanowiła sprzedać nieużywany przez siebie telefon czy książkę, którą już przeczytała.

W przypadku odstąpienia w wyżej wspomnianym, 14-dniowym terminie, umowę uważa się za nieważną, a przedsiębiorca obowiązany jest niezwłocznie (w pierwszej, realnie możliwej do takiego działania chwili), w terminie 14 dni od otrzymania naszego oświadczenia, zwrócić wszelkie dokonane przez nas płatności. Warto pamiętać również o tym, że gdy wybierzemy najtańszy i zwykły sposób dostarczenia rzeczy, wówczas sprzedawca będzie zobowiązany do zwrócenia nam tych kosztów. Sposób zapłaty powinien odpowiadać temu, w jaki pierwotnie zapłaciliśmy za rzecz, chyba że wyraźnie zgodzimy się na inny sposób zwrotu środków.

Należy jednak pamiętać, że jeśli dany produkt nabyliśmy bezpośrednio w sklepie stacjonarnym, mogą pojawić się utrudnienia, gdyż odstąpienie od umowy, a więc zwrócenie przedmiotu, zależy wyłącznie od dobrej woli sprzedawcy. Inaczej jednak sprawa wygląda, gdy chcemy zwrócić produkt wadliwy, wówczas zwrot towaru jest możliwy w ramach reklamacji.

Zwracając przedmiot zakupiony za pośrednictwem internetu pamiętajmy o swoich prawach i obowiązkach. Miejmy na względzie, że niektórzy sprzedawcy mogą utrudniać nam taką czynność, jednakże nie dajmy się nabrać na „dodatkowe żądania” sprzedawców, które nie mają żadnego poparcia w przepisach prawa.

Forma oświadczenia o odstąpieniu od umowy kupna jest dowolna (jednak tak, aby druga strona mogła się dowiedzieć o naszej decyzji). Bezpieczną, choć niekonieczną opcją będzie dla nas złożenie jej na piśmie. Oświadczenie takie powinno zawierać datę, nasze dane, dane sprzedawcy, krótki opis transakcji oraz decyzję o odstąpieniu od umowy. Znakomita większość sklepów internetowych posiada jednak gotowe formularze, które należy jedynie poprawnie wypełnić, co nie powinno sprawić większych problemów.

Oświadczenie powinno zostać wysłane listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub osobiście w lokalu przedsiębiorcy.

Przykładowe oświadczenie o odstąpieniu od umowy kupna zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa:

Miejscowość, data

Imię i nazwisko kupującego

Adres kupującego

Nazwa i adres sprzedawcy

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość/poza lokalem przedsiębiorstwa

Ja, niżej podpisana/y, niniejszym informuję, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, odstępuję od umowy kupna ……..….. (wskazanie przedmiotu, który kupiliśmy, a chcemy zwrócić), numer zamówienia ……..…... .

Podpis6 wyświetlenia0 komentarz

© 2020  Postępowy Prawnik

Media Społecznościowe

  • Instagram
  • Facebook Social Ikona
  • Twitter