• Kamil Żołądź

Umowa przedwstępna - informacje podstawowe

Kwestia umowy przedwstępnej została uregulowana w art. 389 i 390 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z wyżej wspomnianymi artykułami, możemy stwierdzić, iż umową przedwstępną jest umowa, w której jedna lub obie jej strony zobowiązują się w przyszłości zawrzeć inną, „ostateczną” umowę, zwaną umową przyrzeczoną. Umowa taka zawierana jest w sytuacjach, gdy nie jest możliwe zawarcie właściwej umowy w danym momencie.

Sporządzając umowę przedwstępną należy pamiętać, iż powinniśmy w niej zawrzeć istotne postanowienia umowy przyrzeczonej. Jeśli w umowie przedwstępnej nie zawrzemy określonych warunków, wówczas nie będziemy mogli się domagać aby zostały one zawarte w umowie przyrzeczonej.

Przy sporządzaniu umowy przedwstępnej niezwykle istotne jest również ustalenie terminu, w którym umowa przyrzeczona ma zostać zawarta (celem wskazania terminu jest uniemożliwienie trwania ciągłego trwania umowy przedwstępnej). Jednakże, jeśli termin nie został wskazany w umowie przedwstępnej, umowa przyrzeczona powinna zostać zawarta w czasie, który zostanie wskazany przez stronę uprawnioną do żądania zawarcia tej umowy.

Zdarza się jednak tak, że obie strony są uprawnione do żądania zawarcia umowy przyrzeczonej, a każda z nich wyznaczyła inny termin. W takim wypadku terminem wiążącym obie strony, jest termin wskazany przez stronę, która uczyniła to wcześniej.


Forma umowy przedwstępnej jest dowolna, jednak gdy umowa przedwstępna nie zachowuje formy aktu notarialnego, nie będziemy mogli dochodzić zawarcia umowy.

W przypadku, gdy umowa ostateczna w świetle przepisów prawa cywilnego jest nieważna, nie może ona być przedmiotem umowy przedwstępnej.
6 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

© 2020  Postępowy Prawnik

Media Społecznościowe

  • Instagram
  • Facebook Social Ikona
  • Twitter