Projekt zmian w prawie o ruchu drogowym

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw ma na celu pełne wdrożenie do polskiego porządku prawnego dyrektywy 2014/45/UE. Dyrektywa 2014/45/UE określa minimalne wymagania niezbędne do wprowadzenia w zakresie badań technicznych pojazdów przez poszczególne państwa członkowskie UE, tworząc ramy dla ustanowienia prawidłowego i sprawnego funkcjonowania systemu badań technicznych pojazdów.


Poprzedni projekt ustawy, który zakładał wdrożenie dyrektywy 2014/45/UE został przyjęty w dniu 30 października 2018 r. przez Radę Ministrów i przekazany do rozpatrzenia przez Sejm. Jednakże,  ustawa w przedmiotowym zakresie nie została uchwalona przez Sejm. W związku z zasadą dyskontynuacji prac parlamentarnych i nową kadencją Sejmu, Minister Infrastruktury ponownie podejmuje prace legislacyjne dotyczące zmiany systemu badań technicznych pojazdów, w tym usprawnienia i poprawy jakości badań technicznych pojazdów.


Dyrektywa 2014/45/UE powinna zostać wdrożona do porządku prawnego w terminie do dnia 20 maja 2017 r., natomiast stosowana od dnia 20 maja 2018 r.


Projekt ustawy zakłada zmiany w systemie badań technicznych pojazdów, w tym w zakresie czynności kontrolnych wykonywanych w ramach nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów, czyli przedsiębiorcami prowadzącymi stacje kontroli pojazdów, jak i zatrudnionymi w nich diagnostami. Jednym z kluczowych elementów zapewniających odpowiednio wysoki poziom przeprowadzania badań technicznych pojazdów jest stworzenie skutecznego nadzoru nad prawidłowością przeprowadzania badań technicznych przez wprowadzenie bezpośrednio czynności kontrolnych diagnostów przeprowadzających badania techniczne.


Więcej informacji na temat projektu dostępnych jest tutaj.
11 wyświetlenia0 komentarz

© 2020  Postępowy Prawnik

Media Społecznościowe

  • Instagram
  • Facebook Social Ikona
  • Twitter