Wniosek o wypowiedzenie konwencji stambulskiej ma zostać złożony już w poniedziałek

Zbigniew Ziobro na konferencji w sobotę 25 lipca przekonywał, że Ministerstwo Sprawiedliwości uczyniło bardzo wiele, aby pokazać, że walka z przemocą względem kobiet jest bardzo ważna a także, iż dokładało starań, by w sposob wolny od ideologii dokonywać koniecznych zmian.


Konwencja stambulska czyli "Konwencja o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej" to dokument, który stwarza ramy dla prawnego przeciwdziałania jakimkolwiek formom przemocy wobec kobiet w Europie.


Ratyfikowanie konwencji oznacza dla Państwa członkowskiego konieczność zmiany prawa, chociażby w zakresie definicji przestępstwa przemocy seksualnej, zapenienia specjalistycznej pomocy ofiarom przemocy seksualnej czy promowania dostępu ofiar do wymiaru sprawiedliwości.
3 wyświetlenia0 komentarz

© 2020  Postępowy Prawnik

Media Społecznościowe

  • Instagram
  • Facebook Social Ikona
  • Twitter