Zmiany w ustawie o statystyce publicznej - projekt

Projekt wpłynął do Sejmu 22 lipca 2020 r., druk nr 525


Projektowana ustawa ma na celu umożliwienie efektywnego prowadzenia badań statystycznych statystyki publicznej oraz przeprowadzenie dwóch spisów powszechnych zaplanowanych na lata 2020 i 2021 w warunkach zagrożenia epidemicznego choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2.


Podstawowa część rozwiązań proponowanych w projektowanej ustawie dotyczy zmian w dwóch ustawach regulujących zakres, formę i tryb przeprowadzenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego najbliższych spisów powszechnych, tj. w:

1) ustawie z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. poz. 1728), dalej: „ustawa o PSR”;

ustawie z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. poz. 1775), dalej: „ustawa o NSP”
3 wyświetlenia0 komentarz

© 2020  Postępowy Prawnik

Media Społecznościowe

  • Instagram
  • Facebook Social Ikona
  • Twitter